Strona główna

Logowanie

Podaj swoje dane

Imię:
Nazwisko:
PESEL:

Terminarz:

Od 22 maja do 19 czerwca 2017 r. do godziny 1500 przyjmowanie dokumentów w teczkach wiązanych (podanie, życiorys, trzy podpisane fotografie, karta zdrowia)
Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godz. 1500 należy dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Do 30 czerwca 2017 r. (piątek) do godz. 1300 ogłoszenie listy przyjętych do klas I
Do 25 lipca 2017 r. (wtorek) do godz.1200 ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół